Kết quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày Đất ngập nước Thế giới” tại Công ty Cổ phần Vật tư- TKV

Ngày Đất ngập nước Thế giới (ngày 02/02) năm 2024 với chủ đề “Đất ngập nước và Phúc lợi cho con người” với mục tiêu làm nổi bật mối liên hệ giữa phúc lợi cho con người với sức khỏe của các vùng đất ngập nước trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong các hoạt động quản lý của con người đối với các vùng đất ngập nước trên thế giới.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện tại Công ty Cổ phần Vật tư- TKV đã có nhiều kết quả nổi bật:

         Tuyên truyền trên màn hình Led tại các đơn vị khẩu hiệu “Đất ngập nước và Phúc lợi cho con người”. Phổ biến rộng rãi đến toàn thể người lao động về giá trị, tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống con người, kêu gọi mọi người cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

         Ra quân củng cố các đê chắn nước, nạo vét hố lắng, bể lắng gạn tách dầu ở các kho, điểm cấp dầu đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng; thu gom, xử lý triệt để các nguồn nước thải phát sinh trong quả trình sản xuất dầu nhờn tại Phân xưởng nhà máy sản xuất dầu nhờn 12/11, Phân xưởng Vận tải bộ và Phân xưởng Bốc xếp và Cảng.

Tổ chức trồng cây hoàn nguyên môi trường tại các điểm cấp dầu trong toàn Công ty, với tổng số cây trồng là 310 cây. Thu dọn vệ sinh công nghiệp các khu vực văn phòng, bãi biển, bến cảng, khu vực sản xuất, bán hàng giữ gìn cảnh quan môi trường Xanh- Sạch- Đẹp.

        Với những hành động cụ thể và phương pháp tuyên truyền sâu rộng đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Vật tư- TKV trong công tác bảo vệ môi trường.

Người đưa tin: Phương Xoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *